Question:

ano ang kahulugan ng kasaysayan

by Guest19294727  |  8 years ago

0 LIKES UnLike

ano ang kahulugan ng kasaysayan

 Tags: ang, ano, kahulugan, Kasaysayan, NG

   Report

4 ANSWERS

 1. Guest19668567
  Tungkol ito sa kasaysayan bilang impormasyon sa nakaraan. Para sa kuwentong makabuluhan, pumunta sa Salaysay. Tumuturo rito ang historya. Para sa istorya, pumunta sa Kuwento. Ang kasaysayan o historya ay ginagamit bilang isang pangkalahatang katawagan para sa impormasyon tungkol sa nakaraan, katulad ng "heolohikang kasaysayan ng daigdig". Kapag ginagamit bilang pangalan ng isang pinagaaralang larangan, tinutukoy ng kasaysayan ang pag-aaral at pagpapaliwanag ng mga nakatalang lipunan ng tao. Ginagamit ng mga dalubhasa sa kasaysayan ang maraming uri ng pinanggagalingang nakatala, kabilang ang mga sinulat o nilimbag na mga tala, mga panayam (binigkas na kasaysayan), at arkeolohiya. Maaaring mga ibang paraan ang karaniwang ginagawa sa ilang panahon kaysa sa iba, at may mga uso ang pag-aaral sa kasaysayan (tignan historiograpiya). Tinatawag na bago ang kasaysayan ang mga pangyayaring bago pa may natalang kasaysayan ng tao. Kadalasang sinasabi na nababalutan ng kaalaman sa kasaysayan ang parehong kaalaman sa nakaraang pangyayari at maka-kasaysayang pag-iisip na kasanayan, dahil: Matutunan ang mga pinagmulan ng bagay-bagay. Matutunan ang aral ng nakaraan. Nakatutulong upang maunawaan ang kasalukuyan at paghahanda sa hinaharap. Nakatutulong upang malinang ating kasanayan at kaasalan. Nakatutulong upang malutas o lutasin ang kasalukuyang suliranin. Nalilinang ang pakikipagkapwa.

 2. Guest19447929
  baliw ka ba tinatanong ko nga ehhhh
 3. Guest19356815
  Ang Kasaysayan Ay tungkoL sa ating nakaraan :)) f**k U
 4. Guest19342089
  ang kasaysayan ay ginagamit bilang isang pangkalahatang kataga para sa impormasiyon

Question Stats

Latest activity: 7 years, 11 month(s) ago.
This question has been viewed 1752 times and has 4 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.