Question:

ano ang idyomatikong pagpapahayag

by Guest20563196  |  9 years, 11 month(s) ago

2 LIKES UnLike

ano ang idyomatikong pagpapahayag

 Tags: ang, ano, idyomatikong, pagpapahayag

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest21690753

     Tinatawag na idyoma ang natatanging gamit ng ilang partikular na kombinasyon ng mga salita sa isang wika, mga kombinasyon ng mga salitang mayroon nang kahulugang iba sa indibidwal na mga salitang bumubuo rito. Nabubuo ang mga idyoma ng isang wika sa loob ng mahabang panahon, nagpapasalin-saling pasalita hanggang maging matatag sa dila ng bayan, sa paraang hindi na malaman ngayon kung bakit at paano. At dahil nga hindi madaling ipaliwanag ang mga idyoma, sinabi nina Almario etal, sa kanilang Patnubay sa Pagsasalin, na “ang mga idyoma ay parang patibong; nakatago ang panganib, hindi lantad,” at maaaring nabitag ka na ng patibong bago mo pa man mamalayan ang panganib na napasukan mo.

Question Stats

Latest activity: 9 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 1385 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.