Question:

ano ang gamit ng pie grap

by Guest16817562  |  10 years, 1 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang gamit ng pie grap

 Tags: ang, ano, gamit, grap, NG, Pie

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest21454165
    ang pie grap ay nagsasaad ng sukat o porsyento mula sa isang kabuuan hal. mga gastusin sa bahay bayad sa ilaw, tubig, pagkain, atbp. si Gab ay mag-isa kahit na dyad dapat ang nabuo.

  2. Guest21454165
    ang pie grap ay nagsasaad ng sukat o porsyento mula sa isang kabuuan hal. mga gastusin sa bahay bayad sa ilaw, tubig, pagkain, atbp.
  3. Guest17094379
    ano gamit ng grap

Question Stats

Latest activity: 9 years, 5 month(s) ago.
This question has been viewed 1326 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.