Question:

ano ang doktrinang pangkapuluan

by Guest19541070  |  7 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang doktrinang pangkapuluan

 Tags: ang, ano, doktrinang, pangkapuluan

   Report

1 ANSWERS

  1. Guest19847148
    Noong 1974, 1975 at 1976 ay nagdaos ng pandaigdigang kumperensya ang mga panloob na karagatan tulad ng Pilipinas, Indonesia, at iba pang bansa hinggil sa batas ng dagat na kilala sa tawag na doktrinang pangkapuluan. Nakasaad sa batas ang mga likhang isip na guhit (imaginary line) na nagtatakda sa layo at lawak ng karagatan sakop ng isang bansa. Sa kasalukuyan, umiiral ang lapad na 200 milyang patakaran batay sa doktrinang pangkapuluan ng Pilipinas na teritoryong pangkaragatan. Kinikilala ito ng Komperensya ng Nagkakaisang Bansa sa Batas ng Dagat (United Nation Conference on the Law of the Sea o UNCLOS) na bahagi ng Publikong Internasyunal na Batas sa Pilipinas na noong Pebrero 27, 1984 ay pinagtibay ng Batasang Pangbansa.

Question Stats

Latest activity: 7 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 1237 times and has 1 answers.

Similar Questions

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.