Question:

ano ang apat na kayarian ng salita at halimbawa.

by Guest10989436  |  8 years, 9 month(s) ago

0 LIKES UnLike

sa filipino po to....sana po masagot nyu ala me alam dito eh...!!!

 Tags: ang, ano, apat, halimbawa, kayarian, Na, NG, salita

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest19544481
    hoy abno wla polos

  2. Guest11273369
    WIKA AT KULTURA Ni Prospero R. Covar Blg. 4 Kayarian ng Salita Ang pantig katagag at salita ay inuuri ayon sa kung, ito ay 1) nagsasarili, o (2) nangangailangan ng tulong gaya ng; pag-uulit, pagkakaroon ng panlap, o kaya’y tinatambalan ng ibang salita. May mga salitang binubuo ng isang pantig lamang, halimbawa: si, kay, sag atbp. Mayroon ding kataga, halirnbawa: ako, ikaw, siya. Hindi malinaw ang kaibahan ng pantig at kataga karaniwan ay hindi tumatanggap ng panlapi o dili kaya’y inuulit. Sa ganang kanila, ang mga ito’y nakatayong nagsasarili. Maraming salita ang ating wika na hinahango sa salitang-ugat. Halimbawa, ang bahay ay salitang-ugat. Maaari itong ulitin gaya ng bahay-bahay. Puwede rin itong lagyan ng unlapi gaya ng maybahay, at maaari ring itong tambalan ng ibang salita para magkaroon ng bagong kahulugan, gaya ng bahay-dalanginan. Sa aking palagay, nakasalalay ang pagiging malikhain ng Pilipino sa paraan ng pagbubuo ng iba’t ibang kayarian ag salita gaya ng: pag-uulit, pagtatambal, at paglalagay ng panlapi, i.e., unlapi, gitlapi, at hulapi. Sa aking klase kamakailan, pinag-aralan namin ang pagbabanghay ng salitang bahay ayon sa iba’t ibang kayarian. Ganito ang naging kinalabasan: taong may kinalaman sa banghay ng bahay -- maybahay, kapitbahay, ibinabahay, atbp.; gusali -- bahay-kubo, ba-hay-na-bato, sinaunang-bahay, atbp.; gamit ng bahay -- bahay-pamahalaan, bahay-paaralan, bahay-aliwan, atbp.; lugar – bahayan, pinagbahayang, kabahayan, pinagbahayan, kabahayan, atbp.; at marami pang iba’t ibang kahulugan ang maaaring hanguin sa salitang--ugat na bahay. Kung sa wika ay nababanaag natin ang pagiging malikhain ng Pilipino, ganito rin ang ating pagiging malikhain sa ibang larangan o paglinang ng iba’t ibang bahagi ng ating ang-araw-araw na buhay.

Question Stats

Latest activity: 7 years, 11 month(s) ago.
This question has been viewed 2395 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.