Question:

ano ang ambag ng chou?

by Guest11383945  |  8 years, 8 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang ambag ng chou?

 Tags: ambag, ang, ano, Chou, NG

   Report

1 ANSWERS

  1. jasmine
    Naimbento nila ang bakal na araro.Ipinagawa ang mga irigasyon at d**e laban sa pagbaha ng Huang Ho.Nagpagawa ng mga kalsada at sumulong ang kalakalan.Dahil sa mga kasaganahan sa unang bahagi ng Zhou,nagsimulang lumaki ang populasyon nito.Sa larangan ng pakikidigma ,naimbento ng Zhou ang sandatahang crossbow at bumuo mng hukbong naka-kabayo at gumagamit ng chariot.

You're reading: ano ang ambag ng chou?

Question Stats

Latest activity: 8 years, 8 month(s) ago.
This question has been viewed 1076 times and has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.