Question:

wika input ama sa pag-unlad ng bata

by Guest7671  |  10 years, 8 month(s) ago

0 LIKES UnLike

Paano wika input epekto bata unlad ama?

 Tags: AMA, bata, input, NG, pagunlad, sa, Wika

   Report

2 ANSWERS

 1. Mitchel

   Ang mga sumusunod na katangian ng pananalita ama ay na natagpuan:

  1. Mas Kaunting mga pitch pagbabago-bago sa pakikipag-ugnayan sa kanilang sanggol na anak
  2. Mas kaunting bilang ng mga salita
  3. Mas kaunting oras na ginugol sa pagsasalita
  4. Paggamit ng iba-iba mas bokabularyo
  5. Paggamit ng mas bihira at abstract salita
  6. Higit pang mga wh-tanong (bakit, sino, ano, saan, kailan) itinuro sa isang bata kung ikukumpara sa mga ina 'preference sa oo / hindi katanungan

 2. Guest10745730
  manuel quezon

Question Stats

Latest activity: 8 years, 2 month(s) ago.
This question has been viewed 1011 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions