Question:

SA PORMASYON NG PANTIG, ang SALITANG "ANG" ba ay "PATINIG-KATINIG"?

by Guest19324511  |  7 years, 11 month(s) ago

0 LIKES UnLike

PLS ANSWER ASAP

 Tags: ang, ay, ba, NG, pantig, PATINIGKATINIG, pormasyon, sa, salitang

   Report

4 ANSWERS

 1. Guest28084454

   KPKK - (Katinig, Patinig, Klaster)
  - pantig na binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan at klaster sa hulihan.
  Halimbawa:
  1. Nars
  2. Keyk
  3. Kang - kong
  4. Bang - ko
  5. Hong - kong

   

 2. Guest22589715

  1.Mga Pormasyon ng Pantig

  Sa matandang Balarila ay apat lamang ang kinikilalangt pormasyon ng pantig:

  A:P – Pantig na binubuo ng patinig lamang,kaya.t tinawag na payak,
  B:KP – Pantig na binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan,kaya’t tinatawag na tambal-una.
  C:PK – Pantig na binubuo ng pantig na may tambal na katinig sa hulihan,kaya’t tinatawag na tambal-huli.
  D.KPK – pantig na binubuo ng patinig na
  may tambal na katinig sa unahan at sa hulihan,kaya’t tinawag na kabilaan.

  Dahil sa ang mga Pilipino ay umuunlad at nagbabago ang dating 4 na pormasyon ay nadagdagan

  E:KKP – pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan.
  F:PKK – pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa hulihan.
  G:KKPK – pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan at katinig sa hulihan.
  H:KPKK – pantig na binubuo ng patinig na may tambal na katinig sa unahan at klaster sa hulihan.
  I:KKPKK – pantig na binubuo ng patinig na may tambal na klaster sa unahan at sa hulihan
   

 3. Guest19434801
  ito ang mga takla, bulus, puki, titi, at iba pa.
 4. Guest19359143
  oo A-Patinig NG -Katinig kaya ito ay PK (patinig-katinig)

Question Stats

Latest activity: 4 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 2503 times and has 4 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions