Question:

Pagislam: Pagbibinyag ng mga Muslim

by Guest10151348  |  8 years, 10 month(s) ago

1 LIKES UnLike

. Pagsusuring Panlinggwistika- bigyang kahulugan ang mga salita:

Allah, imam, Maulidin Nabi, bang , pagislam , paggunting, pandita

 Tags: MGA, Muslim, NG, Pagbibinyag, pagislam

   Report

6 ANSWERS

 1. Guest23707271

  bakit ang pagbibinyag ng mga muslim ang pamagat ?

 2. Guest20280993
  Allah - Diyos ng mga Muslim pagislam - isang seremonya na kahalintulad sa binyag pandita - bumabasa ng adzan paggunting o pegubad - ginagawa ito pitong araw pagkapanganak. Maulidin Nabi - ibang mahalagang banal na araw ng mga muslim
 3. Guest11663011
  paggugunting
 4. Guest10464579
  VLXXt
 5. Guest10215548
  ano ang matatalinhagang salita tulad ng: Adzan Pandita walian buaya
 6. Guest10160161
  gjuyj mnymnm

Question Stats

Latest activity: 6 years, 10 month(s) ago.
This question has been viewed 4363 times and has 6 answers.

1 User is following this question

Guide 4519

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions