Question:

PAGLALAHAD. ano ang ibig sabihin ng paglalahad?

by Guest10027085  |  8 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ano ang ibig sabihin ng paglalahad?

 Tags: paglalahad

   Report

4 ANSWERS

 1. Guest20749067
  Paglalahad Home Kapayapaan KABATAAN Tayutay Tanging Pamana Halimbawa ng Silabus (Syllabus) Pang - Uri (Kayarian at Kaantasan) Pagpapalwawak ng pangungusap Iba't Ibang Pagpapahayag Paglalarawan Paglalahad Pangangatwiran Talumpati Noli Me Tangere Pangungusap at kayarian Pang-abay Ponemang Suprasegmental Pagbabagong Morpoponemiko Tungkol kay mamsha Favorite Links Tawagan ako Pamilya ko Vacation Photo Album Pangatnig Pang - uri Wastong Gamit ng Salita Ang Paglalahad ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong mabigyang-linaw ang isang konsepto o kaisipan, bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o bumabasa. Sa Pamamagitan ng paglalahad ay nagiging ganap ang pagkatuto ng isang tao dahil nabibigyan siya ng pagkakataong makatuklas ng isang ideya o kaisipan na makapaghahatid sa kanya ng kasiyahan at kalinawan sa paksang pinag-uusapan. Itinituring din ang paglalahad bilang isang uri ng pagpapaliwanag ng tao ukol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanyang mga gawaing pangkomunikasyon. Iba't ibang pamamaraan ang gamit ng tao sa paglalahad lalo't sa parang pasalita o pabigkas. Ngunit kapag ito ay sa paraang pasulat, mahalagang makita ang mga sumusunod upang maging epektibo sa bumabasa: 1. Gawing malinaw ang paksa at sikaping malinaw din ang pagkasulat nito. 2. Gumagamit lamang ng mga salitan at pangungusap na madaling maunawaan. 3. Sikaping maging maayos ang organisasyon. 4. Panatilihin ang makatawag pansin na simula, ang mayamang bahagi ng katawan at kapana-panabik na wakas. 5. Basahing muli ang isinulat at iwasto kung kinakailangan. 6. Pumili ng angkop na pamagat at isulat sa gitnang bahagi ng papel. MGA KATANGIAN NG MAHUSAY NA PAGLALAHAD 1. Kalinawan - Malinaw ang paliwanag at angkop o tama ang mga salitang ginagamit. 2. Katiyakan - Nakafokus lamang sa paksang tinatalakay at tiyak ang layunin ng pagpapaliwanaga. Iwasan ang mga bagay na di kaugnay sa tinatalakay. 3. Kaugnayan- magkaugnay ang mga pangungusap o talata. 4. Diin - binibigyang diin ang mga mahahalagang kaisipang nais talakayin. MGA BAHAGI NG PAGLALAHAD 1. SIMULA - nakatatawag-pansin; nakakaakit; nakapupukaw;nakagaganyak at nakahahatak ng kuryosidad. Ilan sa mga halimbawa ng maaring simula: a. Pagtatanong b. Pagkukwento o Pagsasalaysay c. Pagsipi o paghalaw ng isang saknong d. Paggamit ng siniping pahayag e. Dayalogo o usapan f. Makatawag pansing pangungusap 2. Katawan o Gitna - binubuo ng talatang kinapalooban ng mga pangunahin at pantulong na kaisipan upang maibigay ang detalye sa isang paksa. Dapat magkaroon ng kaisahan, kaugnayan at diin ang mga kaisipan para hindi malito ang bumabasa. 3. Wakas - nag-iiwan ng isang impresyong titimo sa damdamin at kikintal sa isipan ng mamababasa. gaya ng panimula, ang paglalahad ay maaaring wakasan sa iba't ibang paraan. Balikan ang talakay tungkol dito na naisa-isa na sa mga naunang aralin. MGA URI NG PAGLALAHAD 1. Pagbibigay Katuturan - napalilinaw nito ang pag-uunawa sa kahalagahan ng isang bagay, tao, pangyayari, dinarama o konsepto. 2. Pagsunod sa Panuto/pamamaraan Halimbawa nito ang pagsunod sa isang recepi o paraan ng paglaro ng isang uri ng laro. 3. Pangulong Tudling/Editoryal - nagpapahayag ng opinyon o palagay ng editor ng isang pahayagan o magasin tungkol sa napapanahong isyu. 4. Sanaysay - anyong panitikan na naglalahad ng kuru-kuro, pananaw, paniniwala at damdamin ng manunulat, hango sa kanyangkaranasan at sa inaakalang palagay niya sa katotohanan. 5. Balita - naglalaman ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa loob at labas ng bansa. 6. Pitak - karaniwang makikita sa mga pahayagan o magazin. Naglalaman ng reaksyon, kuru-kuro at pansariling pananaw hinggil sa isang napapanahong isyu o pangyayaring nagaganap sa kanyang paligid o sa iba pang pook. Tinatawag din itong kolum. 7. Tala - paglilista ng mga bagay-bagay na dapat gawin o tandaan. 8. Ulat - paglalahad ng mga kaisipan o kaalamang nakuha, natutunan o nasaliksik mula sa binasa, narinig, nakita o naranasan.

 2. Guest19651749
  p**a kayo ndi nyo masagot sagot
 3. Guest12205363
  High buy cheap ghd styler expectations are the key to every ghd iv dark sttyler thing. If you wait, all that happens is that you get older. chi flat iron it is while you are patiently toiling at the little tasks of ghd hair life that the meaning and shape of great whole of life dawn on you buy cheap ghd styler. http://www.stylerghd.com/
 4. Guest10027085
  ano ang ibig sabihin ng paglalahad?

Question Stats

Latest activity: 7 years, 8 month(s) ago.
This question has been viewed 5203 times and has 4 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.