Question:

Ano ang kahalagahan ng Banal na Aklat?

by Guest4966  |  12 years ago

0 LIKES UnLike

Ako ang mag-aaral at kailangan mong malaman tungkol sa kahalagahan ng Banal na Aklat Qur'an. Mangyaring! Kahit sino ibahagi ang iyong kaalaman sa akin. Umaasa ako maaari ka tumulong ako.

 Tags: Aklat, ang, ano, banal, kahalagahan, Na, NG

   Report

2 ANSWERS

  1. Judi

    Qur'an ay isa sa mga Banal na Aklat ng Allah. Bawat salita sa loob ng Qur'an ay dumating mula sa Allah. Kaya sinasabi namin na ito ay isang Banal na Aklat. Ang talasalitaan sa loob ng Qur'aan ay ipinadala sa pamamagitan ng Allah sa Propeta Muhammad. Ang Propeta (s) na nakuha ang bokabularyo ng Allah sa buong anghel Jibra'eel. Ito Qur'an ay isang Banal na Aklat na ay hindi binubuo sa pamamagitan ng sinuman ngunit ipinadala sa pamamagitan ng Allah sa Propeta Muhammad sa pamamagitan Jibra'eel. Ang sumusunod ay ang kahalagahan ng Banal na Aklat Qur'an. Banal na Aklat Qur'an ay binubuo sa ang matapat pagsasalita. Bawat Muslim recited ang banal na Qur'an at sumusunod sa mga aral ng Banal na Qur'an.
    Banal na Qur'an ay naglalaman ng mga mensahe ng Allah para sa mga tao. Mga mensahe na gabay sa amin ang tungkol sa tamang paraan. Kumuha kami ng tagumpay pagkatapos sundin ang mga paraan. Sa Qur'an, ipinapayo para sa mga tao na maging mabuti sa iyong mga kamag-anak at iba at paggalang sa kanila. Ito educates mga tao na naninirahan sa kalmado at pagkakaisa.
    Qur'an ay ang tanging Banal na Aklat sa daigdig na ito na kung saan ay nanatiling hindi magbabago. Ito magbibigay ng kaligayahan sa buhay na ito at sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa Hadith, "Recitor na ang Qur'an ay ipinagkait mula sa kalamidad sa mga panahong darating". Imam Ali Zaynul 'Aabideen (a) sinabi: "Kung lahat na nakatira sa pagitan ng East at West mapahamak, ako ay walang takot sa hangga't ako ang Qur'an sa akin".

  2. Guest5676709
    ano ang ambag ng ekonomista?

Question Stats

Latest activity: 9 years, 7 month(s) ago.
This question has been viewed 1157 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions