Question:

Mga bahagi ng pananalita at kahulugan ng mga ito?

by Guest1268  |  9 years, 7 month(s) ago

14 LIKES UnLike

Mga bahagi ng pananalita at kahulugan ng mga ito

 Tags: bahagi, ito, kahulugan, MGA, NG, pananalita

   Report

24 ANSWERS

 1. Guest22772802

  hay.......... sawakas meron narin akong project sa FILIPINO happy new year may project na ako yeeeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyy merry christmas sa lahat at happy VaLeNtInEs DaY!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)

 2. Mitchel

  May mga walong bahagi ng pananalita sa wikang Ingles, na bilang sundin:

  1. NOUN: tumutukoy sa pangalan ng isang lugar na tao, o bagay.
  2. Panghalip: ito ay ginagamit sa lugar ng isang pangngalan.
  3. VERB: ito expresses n action o isang sitwasyon.
  4. Pang-abay: ito descrives isang verb, pang-uri, o iba pang pang-abay.
  5. Pang-uri: ito ay ginagamit upang ilarawan ang isang pangngalan o limitahan ang paggamit nito.
  6. Pang-ukol: ito ay nagpapakita ng isang relasyon sa pagitan ng isang verb at panghalip at iba pang bahagi ng pangungusap.
  7. KASAMA: kumokonekta salita, parirala, at clauses.
  8. Pandamdam: mga salita na ginagamit upang ipahayag, damdamin o pakiramdam.
   

 3. Guest22942380

   meron ba kayong mga halimbawa?

  pwede nyo ibigay sa akin kasi may proyekto kami sa filipino

 4. Guest22759041

   

  MGA BAHAGI NG PANANALITA

  I. PANGNGALAN/NOUN
  1. Pangngalan - salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop o pangyayari.
  2. Noun - is a part of speech that names persons, places, things, events, and ideas.

  II. PANGHALIP/PRONOUN
  1. Panghalip - panghalili ng mga pangngalan.
  2. Pronoun - is a part of speech that is used in place of a noun.

  III. PANG-URI/ADJECTIVE
  1. Pang-uri - bahagi ng panalita na naglalarawan o tumuturing sa pangngalan o panghalip.
  2. Adjective - is a word that describes or limits a noun or pronoun.

  IV. PANDIWA/VERB
  1. Pandiwa - bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos.
  2. Verb - is a word used to express action, being or state of being.

  V. PANG-ABAY/ADVERB
  1. Pang-abay - tumuturing sa Pang-uri, Pandiwa, at Kapwa Pang-abay.
  2. Adverb - modifies a verb, adjective, another adverb, participle, gerund, and infinitive.

  VI. PANGATNIG/CONJUNCTION
  1. Pangatnig - nag-uugnay ng mga magkapanunod na salita, parirala o sugnay.
  2. Conjunction - is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence.

  VII. PANDAMDAM/INTERJECTION
  1. Pandamdam - mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon.
  2. Interjection - a word taht expresses some strong or sudden emotion.

  VIII. PANTUKOY/PREPOSITION
  1. Pantukoy - ginagamit upang ipakilala ang pangngalan o panghalip sa pangungusap.
  2. Preposition - a member of a set of words used in close connection with, and usually before, nouns

  and pronouns to show their relation to another part of a clause.

  IX. PANG-UKOL/ARTICLE
  1. Pang-ukol - mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangngalan ay definite or indefinite.
  2. Article - word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite.

  X. PANG-ANGKOP
  1. Pang-angkop - bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga panuring (pang-uri, pang-abay) sa tinuturingan nito.

  XI. PANGAWING
  1. Pangawing - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.

  In the english language, there are 9 Parts of Speech.
  Sa filipino, mayroong 11 Bahagi ng Pananalita.
  MGA BAHAGI NG PANANALITA

  I. PANGNGALAN/NOUN
  1. Pangngalan - salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop o pangyayari.
  2. Noun - is a part of speech that names persons, places, things, events, and ideas.

  II. PANGHALIP/PRONOUN
  1. Panghalip - panghalili ng mga pangngalan.
  2. Pronoun - is a part of speech that is used in place of a noun.

  III. PANG-URI/ADJECTIVE
  1. Pang-uri - bahagi ng panalita na naglalarawan o tumuturing sa pangngalan o panghalip.
  2. Adjective - is a word that describes or limits a noun or pronoun.

  IV. PANDIWA/VERB
  1. Pandiwa - bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos.
  2. Verb - is a word used to express action, being or state of being.

  V. PANG-ABAY/ADVERB
  1. Pang-abay - tumuturing sa Pang-uri, Pandiwa, at Kapwa Pang-abay.
  2. Adverb - modifies a verb, adjective, another adverb, participle, gerund, and infinitive.

  VI. PANGATNIG/CONJUNCTION
  1. Pangatnig - nag-uugnay ng mga magkapanunod na salita, parirala o sugnay.
  2. Conjunction - is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence.

  VII. PANDAMDAM/INTERJECTION
  1. Pandamdam - mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon.
  2. Interjection - a word taht expresses some strong or sudden emotion.

  VIII. PANTUKOY/PREPOSITION
  1. Pantukoy - ginagamit upang ipakilala ang pangngalan o panghalip sa pangungusap.
  2. Preposition - a member of a set of words used in close connection with, and usually before, nouns

  and pronouns to show their relation to another part of a clause.

  IX. PANG-UKOL/ARTICLE
  1. Pang-ukol - mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangngalan ay definite or indefinite.
  2. Article - word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite.

  X. PANG-ANGKOP
  1. Pang-angkop - bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga panuring (pang-uri, pang-abay) sa tinuturingan nito.

  XI. PANGAWING
  1. Pangawing - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.

  In the english language, there are 9 Parts of Speech.
  Sa filipino, mayroong 11 Bahagi ng Pananalita.
  MGA BAHAGI NG PANANALITA

  I. PANGNGALAN/NOUN
  1. Pangngalan - salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop o pangyayari.
  2. Noun - is a part of speech that names persons, places, things, events, and ideas.

  II. PANGHALIP/PRONOUN
  1. Panghalip - panghalili ng mga pangngalan.
  2. Pronoun - is a part of speech that is used in place of a noun.

  III. PANG-URI/ADJECTIVE
  1. Pang-uri - bahagi ng panalita na naglalarawan o tumuturing sa pangngalan o panghalip.
  2. Adjective - is a word that describes or limits a noun or pronoun.

  IV. PANDIWA/VERB
  1. Pandiwa - bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos.
  2. Verb - is a word used to express action, being or state of being.

  V. PANG-ABAY/ADVERB
  1. Pang-abay - tumuturing sa Pang-uri, Pandiwa, at Kapwa Pang-abay.
  2. Adverb - modifies a verb, adjective, another adverb, participle, gerund, and infinitive.

  VI. PANGATNIG/CONJUNCTION
  1. Pangatnig - nag-uugnay ng mga magkapanunod na salita, parirala o sugnay.
  2. Conjunction - is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence.

  VII. PANDAMDAM/INTERJECTION
  1. Pandamdam - mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon.
  2. Interjection - a word taht expresses some strong or sudden emotion.

  VIII. PANTUKOY/PREPOSITION
  1. Pantukoy - ginagamit upang ipakilala ang pangngalan o panghalip sa pangungusap.
  2. Preposition - a member of a set of words used in close connection with, and usually before, nouns

  and pronouns to show their relation to another part of a clause.

  IX. PANG-UKOL/ARTICLE
  1. Pang-ukol - mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangngalan ay definite or indefinite.
  2. Article - word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite.

  X. PANG-ANGKOP
  1. Pang-angkop - bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga panuring (pang-uri, pang-abay) sa tinuturingan nito.

  XI. PANGAWING
  1. Pangawing - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.

  In the english language, there are 9 Parts of Speech.
  Sa filipino, mayroong 11 Bahagi ng Pananalita.
  MGA BAHAGI NG PANANALITA

  I. PANGNGALAN/NOUN
  1. Pangngalan - salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop o pangyayari.
  2. Noun - is a part of speech that names persons, places, things, events, and ideas.

  II. PANGHALIP/PRONOUN
  1. Panghalip - panghalili ng mga pangngalan.
  2. Pronoun - is a part of speech that is used in place of a noun.

  III. PANG-URI/ADJECTIVE
  1. Pang-uri - bahagi ng panalita na naglalarawan o tumuturing sa pangngalan o panghalip.
  2. Adjective - is a word that describes or limits a noun or pronoun.

  IV. PANDIWA/VERB
  1. Pandiwa - bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos.
  2. Verb - is a word used to express action, being or state of being.

  V. PANG-ABAY/ADVERB
  1. Pang-abay - tumuturing sa Pang-uri, Pandiwa, at Kapwa Pang-abay.
  2. Adverb - modifies a verb, adjective, another adverb, participle, gerund, and infinitive.

  VI. PANGATNIG/CONJUNCTION
  1. Pangatnig - nag-uugnay ng mga magkapanunod na salita, parirala o sugnay.
  2. Conjunction - is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence.

  VII. PANDAMDAM/INTERJECTION
  1. Pandamdam - mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon.
  2. Interjection - a word taht expresses some strong or sudden emotion.

  VIII. PANTUKOY/PREPOSITION
  1. Pantukoy - ginagamit upang ipakilala ang pangngalan o panghalip sa pangungusap.
  2. Preposition - a member of a set of words used in close connection with, and usually before, nouns

  and pronouns to show their relation to another part of a clause.

  IX. PANG-UKOL/ARTICLE
  1. Pang-ukol - mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangngalan ay definite or indefinite.
  2. Article - word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite.

  X. PANG-ANGKOP
  1. Pang-angkop - bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga panuring (pang-uri, pang-abay) sa tinuturingan nito.

  XI. PANGAWING
  1. Pangawing - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.

  In the english language, there are 9 Parts of Speech.
  Sa filipino, mayroong 11 Bahagi ng Pananalita.
  MGA BAHAGI NG PANANALITA

  I. PANGNGALAN/NOUN
  1. Pangngalan - salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop o pangyayari.
  2. Noun - is a part of speech that names persons, places, things, events, and ideas.

  II. PANGHALIP/PRONOUN
  1. Panghalip - panghalili ng mga pangngalan.
  2. Pronoun - is a part of speech that is used in place of a noun.

  III. PANG-URI/ADJECTIVE
  1. Pang-uri - bahagi ng panalita na naglalarawan o tumuturing sa pangngalan o panghalip.
  2. Adjective - is a word that describes or limits a noun or pronoun.

  IV. PANDIWA/VERB
  1. Pandiwa - bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos.
  2. Verb - is a word used to express action, being or state of being.

  V. PANG-ABAY/ADVERB
  1. Pang-abay - tumuturing sa Pang-uri, Pandiwa, at Kapwa Pang-abay.
  2. Adverb - modifies a verb, adjective, another adverb, participle, gerund, and infinitive.

  VI. PANGATNIG/CONJUNCTION
  1. Pangatnig - nag-uugnay ng mga magkapanunod na salita, parirala o sugnay.
  2. Conjunction - is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence.

  VII. PANDAMDAM/INTERJECTION
  1. Pandamdam - mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon.
  2. Interjection - a word taht expresses some strong or sudden emotion.

  VIII. PANTUKOY/PREPOSITION
  1. Pantukoy - ginagamit upang ipakilala ang pangngalan o panghalip sa pangungusap.
  2. Preposition - a member of a set of words used in close connection with, and usually before, nouns

  and pronouns to show their relation to another part of a clause.

  IX. PANG-UKOL/ARTICLE
  1. Pang-ukol - mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangngalan ay definite or indefinite.
  2. Article - word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite.

  X. PANG-ANGKOP
  1. Pang-angkop - bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga panuring (pang-uri, pang-abay) sa tinuturingan nito.

  XI. PANGAWING
  1. Pangawing - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.

  In the english language, there are 9 Parts of Speech.
  Sa filipino, mayroong 11 Bahagi ng Pananalita.

   

 5. Guest22759041

  thank you po.... sa mga kasagutan..

 6. Guest22701668

  if u can answer this your the best

   

 7. Guest22676234

  Maraming salamat po:D

  Sa wakas, natapos ko na rin ang aking takdang aralin sa FILIPINO I.

 8. Guest22620060

   thank you may assignment na po ako sa Filipino...!! thank you...!!

 9. Guest22581176

  mga shunga';..

  haha.....

   

 10. Guest22548052

  MGA BAHAGI NG PANANALITA

  I. PANGNGALAN/NOUN
  1. Pangngalan - salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop o pangyayari.
  2. Noun - is a part of speech that names persons, places, things, events, and ideas.

  II. PANGHALIP/PRONOUN
  1. Panghalip - panghalili ng mga pangngalan.
  2. Pronoun - is a part of speech that is used in place of a noun.

  III. PANG-URI/ADJECTIVE
  1. Pang-uri - bahagi ng panalita na naglalarawan o tumuturing sa pangngalan o panghalip.
  2. Adjective - is a word that describes or limits a noun or pronoun.

  IV. PANDIWA/VERB
  1. Pandiwa - bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos.
  2. Verb - is a word used to express action, being or state of being.

  V. PANG-ABAY/ADVERB
  1. Pang-abay - tumuturing sa Pang-uri, Pandiwa, at Kapwa Pang-abay.
  2. Adverb - modifies a verb, adjective, another adverb, participle, gerund, and infinitive.

  VI. PANGATNIG/CONJUNCTION
  1. Pangatnig - nag-uugnay ng mga magkapanunod na salita, parirala o sugnay.
  2. Conjunction - is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence.

  VII. PANDAMDAM/INTERJECTION
  1. Pandamdam - mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon.
  2. Interjection - a word taht expresses some strong or sudden emotion.

  VIII. PANTUKOY/PREPOSITION
  1. Pantukoy - ginagamit upang ipakilala ang pangngalan o panghalip sa pangungusap.
  2. Preposition - a member of a set of words used in close connection with, and usually before, nouns and pronouns to show their relation to another part of a clause.

  IX. PANG-UKOL/ARTICLE
  1. Pang-ukol - mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangngalan ay definite or indefinite.
  2. Article - word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite.

  X. PANG-ANGKOP
  1. Pang-angkop - bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga panuring (pang-uri, pang-abay) sa tinuturingan nito.

  XI. PANGAWING
  1. Pangawing - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap.

  In the english language, there are 9 Parts of Speech.
  Sa filipino, mayroong 11 Bahagi ng Pananalita.

 11. Guest22346441

  Guest10729202\

  salamat sayo

 12. Guest22154387

  tama naman ha...

  thank you po...

 13. Guest21681308

   bobo comopya nian.............

   

 14. Guest21672515

  anu ang panag uri un lang hanap q

 15. Guest19598627
  Pangngalan - (noun) mga pangalan ng tao, hayop, pook, bagay, pangyayari. Ginamit ito sa pagtawag sa pangalan ng mga hayop, tao, atbp. Halimbawa: Corazon Aquino, bata, babae • Panghalip - (pronoun) paghalili sa pangngalan. Halimbawa: ako, ikaw, siya, atin, amin, kanya. • Pandiwa - (verb) bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos. Halimbawa: sayaw, tuwa, talon. • Pangatnig - (conjunction) ginagamit para ipakita ang relasyon ng mga salita sa pangungusap. Halimbawa: dahil, maging, man, gawa ng, upang, nang, para, samatala atbp. • Pang-ukol - (preposition) ginagamit kung para kanino o para saan ang kilos. • Pang-angkop- (ligature) bahagi ng pananalita na ginagamit para maging maganda pakinggan ang pagkakasabi ng pangungusap. Halimbawa: na, ng, g. magandang bata. • Pang-uri (adjective) - naglalarawan ng katangian ng pangngalan o panghalip. Halimbawa: Magandang bata. • Pang-abay - (adverb) nagbibigay turing sa pangngalan, panghalip at kapwa nito pang-abay • Pantukoy - (article o determiner ) tinutukoy ang relasyon ng paksa at panag-uri sa pangungusap
 16. Guest19457590
  thank you kay guest10729202
 17. Guest16615934
  Pandiwa;nagsasaad ng kilos pang-uri;naglalarawan ng katangian ng pangalan o panghalip
 18. Guest14088977
  If you want answers for the question "What are the parts of speech or which we-my classmates,teachers and me call- PAPAVINC (I dont even know why we call it that!...but maybe you're familiar to this...)?" or any related questions, then you should go to the ff: http://tl.wikibooks.org/wiki/Tagalog/Panghalip http://tl.wikibooks.org/wiki/Tagalog/Pang-uri http://tl.wikibooks.org/wiki/Pang-ukol#Pang-ukol http://tl.wikibooks.org/wiki/Pang-abay http://tl.wikibooks.org/wiki/Tagalog/Pandiwa BASTA IT'S IN THE WIKIPEDIA! EXCEPT CGURO UNG PADAMDAM OR PANDAMDAM...... cge n...nid 2 finish my projects! SANGKATUTAK! sayonara minna-san! arigatou! yUkI262 yUkI sAkuRa-san at ur service!^-^
 19. Guest13464547
  anu ang kahuluga ng panaguri panghali at panguri pawatas ,pang abay ,pangdiwa
 20. Guest13318800
  PUTANAMOo! gagO! mga bObO!
 21. Guest13318800
  asdasdasdasdasdasdsasdsadasdasdasdadsaas
 22. Guest13083258
  Pangit...
 23. Guest10729202
  MGA BAHAGI NG PANANALITA I. PANGNGALAN/NOUN 1. Pangngalan - salitang tinutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop o pangyayari. 2. Noun - is a part of speech that names persons, places, things, events, and ideas. II. PANGHALIP/PRONOUN 1. Panghalip - panghalili ng mga pangngalan. 2. Pronoun - is a part of speech that is used in place of a noun. III. PANG-URI/ADJECTIVE 1. Pang-uri - bahagi ng panalita na naglalarawan o tumuturing sa pangngalan o panghalip. 2. Adjective - is a word that describes or limits a noun or pronoun. IV. PANDIWA/VERB 1. Pandiwa - bahagi ng panalita na nagsasaad ng kilos. 2. Verb - is a word used to express action, being or state of being. V. PANG-ABAY/ADVERB 1. Pang-abay - tumuturing sa Pang-uri, Pandiwa, at Kapwa Pang-abay. 2. Adverb - modifies a verb, adjective, another adverb, participle, gerund, and infinitive. VI. PANGATNIG/CONJUNCTION 1. Pangatnig - nag-uugnay ng mga magkapanunod na salita, parirala o sugnay. 2. Conjunction - is a word used to connect words, phrases or clauses in a sentence. VII. PANDAMDAM/INTERJECTION 1. Pandamdam - mga salitang nagdadamdam ng malakas na emosyon. 2. Interjection - a word taht expresses some strong or sudden emotion. VIII. PANTUKOY/PREPOSITION 1. Pantukoy - ginagamit upang ipakilala ang pangngalan o panghalip sa pangungusap. 2. Preposition - a member of a set of words used in close connection with, and usually before, nouns and pronouns to show their relation to another part of a clause. IX. PANG-UKOL/ARTICLE 1. Pang-ukol - mga salitang ginagamit sa pantukoy kung ang pangngalan ay definite or indefinite. 2. Article - word used with a noun that specifies whether the noun is definite or indefinite. X. PANG-ANGKOP 1. Pang-angkop - bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga panuring (pang-uri, pang-abay) sa tinuturingan nito. XI. PANGAWING 1. Pangawing - nagpapakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangungusap. Pangngalan - Noun Panghalip - Pronoun Pang-uri - Adjective Pandiwa - Verb Pang-abay - Adverb Pangatnig - Conjunction Pandamdam - Interjection Pantukoy - Preposition Pang-ukol - Article There are supposedly 8 parts of speech (this is considering the English language). verbs - pandiwa nouns - pangngalan pronouns - panghalip adjectives - pang-uri adverbs - pang-abay prepositions - pang-ukol (examples : Ang, Ang mga, sa) conjunctions - pang-ugnay (examples: subali't, nguni't) interjections - pandamdam (examples : Ay! Naku!) Pangngalan - (noun) mga pangalan ng tao, hayop, pook, bagay, pangyayari. Ginamit ito sa pagtawag sa pangalan ng mga hayop, tao, atbp. Halimbawa: Corazon Aquino, bata, babae • Panghalip - (pronoun) paghalili sa pangngalan. Halimbawa: ako, ikaw, siya, atin, amin, kanya. • Pandiwa - (verb) bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos. Halimbawa: sayaw, tuwa, talon. • Pangatnig - (conjunction) ginagamit para ipakita ang relasyon ng mga salita sa pangungusap. Halimbawa: dahil, maging, man, gawa ng, upang, nang, para, samatala atbp. • Pang-ukol - (preposition) ginagamit kung para kanino o para saan ang kilos. • Pang-angkop- (ligature) bahagi ng pananalita na ginagamit para maging maganda pakinggan ang pagkakasabi ng pangungusap. Halimbawa: na, ng, g. magandang bata. • Pang-uri (adjective) - naglalarawan ng katangian ng pangngalan o panghalip. Halimbawa: Magandang bata. • Pang-abay - (adverb) nagbibigay turing sa pangngalan, panghalip at kapwa nito pang-abay • Pantukoy - (article o determiner ) tinutukoy ang relasyon ng paksa at panag-uri sa pangungusap • Pangawing - (linking)
 24. Guest9597663
  asdasdasdasd

Question Stats

Latest activity: 6 years, 12 month(s) ago.
This question has been viewed 22531 times and has 24 answers.

5 People are following this question

Guide 2541Guide 8147markparcoblessy28bengsoncalxtianbarde

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions