Question:

Labing dalawang uri ng tayutay?

by Guest2758  |  9 years, 6 month(s) ago

6 LIKES UnLike

Labing dalawang uri ng tayutay? ako naghahanap para sa impormasyon sa iba't ibang uri ng tayutay at nais mong makita ang impormasyon ng mabilis. kung hindi mo alam ang lahat ng mga uri ng Labindalawang, mangyaring listahan ng kung ano ang alam mo. Kukunin ko idagdag ang mga ito ang aking sarili.

 Tags: Dalawang, labing, NG, tayutay, URI

   Report

18 ANSWERS

 1. Guest27940653

  ano ang tayutay na pagtawag? magbigay ng 20 mna halimbawa.

 2. Guest24366724

   maayo

  copy paste di ta ani

  kabalo mn cguro ta mangita sa internet

  you didn't need to paste it here

  what we need are examples

 3. Guest23966954

   ano po ang halimbawa ng mga sinekdoke

   

 4. Guest22778442

   1. pagtutulad/simili

  2. pagwawangis/ metaphor

  3. Pagbibigay katauhan/ Personification

  4. Pagmamalabis/Hayperboli

  5. Pagpapalit tawag/ sinekdoki

  6. Pagtawag/ apostropi

  7.Pagpapalit saklaw/ sinekdoki

  8. Pagdaramdam / ekslameysyon

  9. Pagtatanong/ retorikal kwestyon

  10. Pagtatanbis / antitesis

  11. Paguuyam/ Irony

  12. Pagtatanggi/ Litotesis

   

 5. Guest22542073

   guys ano pa ba ang ibang klase ng tayuaty...kailangan ko ng 20 halimabawa nito.....please naman o tulungan ninyo ako...:((

 6. Guest22503697

   simili, metapora, personipikasyon,pagtawag,pag uulit,hyperbole,panghihimig,pang uyam,senekdoke................................................vote nyo ko thank u

 7. Guest21105283
  pabigay nman ng isang saknong na may kasamang tayutay please,,..!!kailangan lng thaks po hintayin ko sagot nio
 8. Guest20929594
  hhheeeee.dont ask me ok...................
 9. Guest20867835
  pare-pareho lng nmn lhat.paulit-ulit pa. Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Hal. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Hal. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. Personipikasyon o Pagsasatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Hal. Hinalikan ako ng malamig na hangin. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Hal. O tukso! Layuan mo ako! Pag-uulit Aliterasyon - ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. Anapora - pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. Anadiplosis - paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag ng sugnay. Epipora - pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - pag-uulit nang pabaliktad ng mga pahayag. Katapora - paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binabanggit sa hulihan. Hal. Ipinanganagnib ay baka mabigla, matuloy hiningang mapatid. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Hal. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles Hal. Ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan. Pang-uyam o Sarcasm - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Hal. Wala kang ganang kumain, kaya pala halos maubos ang ulam. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Hal. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. Paglilipat-wika o Transferred Epithet- tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Hal. Patay tayo dun. Balintunay - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Hal. Ang iyong kalakasan ang iyong kahinaan. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Hal. Hindi ko naman sinasabing tamad ka, ang napapansin ko lang ay wala kang ginagawa.
 10. Guest20510573
  bgay nmn kayu ng halimbawa ng pagsalungaT_++ plz.......
 11. Guest19951532
  only voldemort knows the answer
 12. Guest16193675
  tse... pAULIT ULIT KAYO!!!!!!
 13. Guest11253180
  Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Hal. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Hal. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. Personipikasyon o Pagsasatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Hal. Hinalikan ako ng malamig na hangin. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Hal. O tukso! Layuan mo ako! Pag-uulit Aliterasyon - ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. Anapora - pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. Anadiplosis - paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag ng sugnay. Epipora - pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - pag-uulit nang pabaliktad ng mga pahayag. Katapora - paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binabanggit sa hulihan. Hal. Ipinanganagnib ay baka mabigla, matuloy hiningang mapatid. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Hal. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles Hal. Ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan. Pang-uyam o Sarcasm - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Hal. Wala kang ganang kumain, kaya pala halos maubos ang ulam. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Hal. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. Paglilipat-wika o Transferred Epithet- tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Hal. Patay tayo dun. Balintunay - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Hal. Ang iyong kalakasan ang iyong kahinaan. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Hal. Hindi ko naman sinasabing tamad ka, ang napapansin ko lang ay wala kang ginagawa.
 14. Guest11253180
  Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Hal. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Hal. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. Personipikasyon o Pagsasatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Hal. Hinalikan ako ng malamig na hangin. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Hal. O tukso! Layuan mo ako! Pag-uulit Aliterasyon - ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. Anapora - pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. Anadiplosis - paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag ng sugnay. Epipora - pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - pag-uulit nang pabaliktad ng mga pahayag. Katapora - paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binabanggit sa hulihan. Hal. Ipinanganagnib ay baka mabigla, matuloy hiningang mapatid. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Hal. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles Hal. Ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan. Pang-uyam o Sarcasm - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Hal. Wala kang ganang kumain, kaya pala halos maubos ang ulam. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Hal. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. Paglilipat-wika o Transferred Epithet- tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Hal. Patay tayo dun. Balintunay - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Hal. Ang iyong kalakasan ang iyong kahinaan. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Hal. Hindi ko naman sinasabing tamad ka, ang napapansin ko lang ay wala kang ginagawa.
 15. Guest10130815
  1. Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Hal. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. 2. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Hal. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. 3. Personipikasyon o Pagsasatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Hal. Hinalikan ako ng malamig na hangin. 4. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Hal. O tukso! Layuan mo ako! 5. Pag-uulit Aliterasyon - ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. Anapora - pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. Anadiplosis - paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag ng sugnay. Epipora - pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - pag-uulit nang pabaliktad ng mga pahayag. Katapora - paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binabanggit sa hulihan. Hal. Ipinanganagnib ay baka mabigla, matuloy hiningang mapatid. 6. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Hal. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. 7. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles Hal. Ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan. 8. Pang-uyam o Sarcasm - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Hal. Wala kang ganang kumain, kaya pala halos maubos ang ulam. 9. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Hal. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. 10. Paglilipat-wika o Transferred Epithet- tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Hal. Patay tayo dun. 11. Balintunay - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Hal. Ang iyong kalakasan ang iyong kahinaan. 12. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Hal. Hindi ko naman sinasabing tamad ka, ang napapansin ko lang ay wala kang ginagawa.
 16. Guest10130815
  1. Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Hal. Tila yelo sa lamig ang kamay na nenenerbyos na mang-aawit. 2. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Hal. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. 3. Personipikasyon o Pagsasatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Hal. Hinalikan ako ng malamig na hangin. 4. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Hal. O tukso! Layuan mo ako! 5. Pag-uulit Aliterasyon - ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. Anapora - pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. Anadiplosis - paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag ng sugnay. Epipora - pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - pag-uulit nang pabaliktad ng mga pahayag. Katapora - paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binabanggit sa hulihan. Hal. Ipinanganagnib ay baka mabigla, matuloy hiningang mapatid. 6. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Hal. Namuti ang kaniyang buhok kakahintay sayo. 7. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles Hal. Ang lagaslas nitong batis, alatiit nitong kawayan, halumigmig nitong hangin, ay bulong ng kalikasan. 8. Pang-uyam o Sarcasm - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Hal. Wala kang ganang kumain, kaya pala halos maubos ang ulam. 9. Pagpapalit-saklaw o Senekdoke - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Hal. Isinambulat ang order sa dibdib ng taksil. 10. Paglilipat-wika o Transferred Epithet- tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Hal. Patay tayo dun. 11. Balintunay - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Hal. Ang iyong kalakasan ang iyong kahinaan. 12. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Hal. Hindi ko naman sinasabing tamad ka, ang napapansin ko lang ay wala kang ginagawa.
 17. Guest8558861
  halimbawa ng pagbibgay katauhan
 18. Guest6610169
  Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin. Kinuha mula sa "http://tl.wikipedia.org/wiki/Tayutay"

Question Stats

Latest activity: 5 years, 2 month(s) ago.
This question has been viewed 13000 times and has 18 answers.

4 People are following this question

genalyngarrovillasvinzlauronkenjiacunaamnielynneumana

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions