Question:

Balagtasan piece for buwan ng wika presentation

by Guest10929076  |  8 years, 9 month(s) ago

3 LIKES UnLike

Balagtasan piece for buwan ng wika presentation

 Tags: balagtasan, Buwan, NG, piece, presentation, Wika

   Report

5 ANSWERS

 1. Guest22647576

   ...modernong kababaihn..madalas ay di tma kya namn panalo itong si marai clara..dignidad ang inuuna at hindi ang impluwensya..kh8 ito'y uso pa...dapat itapon sa basura!!..

 2. Guest21663432

   i dont know.. hehe

 3. Guest20499527
  pahiram lang po para sa takdang aralin namin sa asignaturang Filipino..
 4. Guest19928884
  Maria Clara vs. Marie Claire Konserbatibo o dalisay na Pilipina? Tagapagsalita: Magandang Hapon kababayan Halina’t saksihan Kilatising mabuti ang kurong bibitiwan Nang dalawang dalagang Pilipina Na sa panaho’y nagkakaiba Maria Clara: Ako po si Maria Clara Isang Pilipinang lumaki sa kultura Dalisay, banayad, aking katauhan Malaking pagkakaiba sa dalagang kasalukyan Marie Claire: Sagisag ko ang modernong kadalagahan Inyong lingkod, Marie Claire ang pangalan Palaban, liberal laman ng isipan Sandata ng kababaihang di-napagiiwanan Maria Clara: Salitang liberal aking kinatatakutan Pagkat madalas gamitin ng dalagang kabataan Pagkilos ay mali, nag-iiba ang ugali Hala! Sa kanluraning banyaga inyo itong isauli! Marie Claire: Maria, Maria sa paligid mo’y tumingin ka Sa telebisyon, sa radyo, maging sa mga kanta Paglalantad sa sarili ang palagi’y tema Sining ang nagdala, umayon mga dalaga! Maria Clara: Sining din nga ba ang nagdala Nang mga dami’t na nakahihiya Hindi sarili ngunit katawan ang nalalantad Agaw atensyon, kaluluwa’y nakita na Marie Claire: Nasa katawan kung anong nais na kasuotan Respeto sa sarili kanya nyang gampanan Mga mithiing nais ilabas sa kaisipan Sa panahon mo Maria hindi mo iyan karapatan Maria Clara: Oo pagka’t kami’y sumusunod Mabubuting payo’y aming kinalulugod Paggalang at pag-aaral aming inuuna Hindi ang pinsalang tawag nyo ay ‘pagsosyota’ Marie Claire: Marami sa min pag-ibig ay tinatama Silbi nito’y inspirasyon sa mga paggawa Sa panahon niyong dati, ito’y ikinukubli Bakit Maria? Kayo marahil’y sakal ta tinatali Maria Clara: Maaring yaon nga ay tama, Ngunit hindi mo maikakaila Marami sa inyo’y sa pag-ibig napariwara Anong iyong tugon, modernong dalaga? Marie Claire: Nasa kababaihan Ang pag-iingat na kailangan Alam niyang marahas ang mundong kasalukuyan Kung sa bagay, uso narin naman ang makiayon sa karamihan Maria Clara: Kita mo na modernong dalaga, Umamin ka rin kapagdaka Ilan na lang ba ang sa inyo’y birhen pa? Sa magiging asawa kayo’y nakahihiya! Marie Claire: Pakialam namin sa mga kalalakihan Kung binibigay din namin aming kagustuhan Kaunti narin naman ang birhen na kalalakihan Dapata patas na ang lalaki’t mga kababaihan! Maria Clara: Anong kaisipan ang sa iyo’y nababalot?! Nilamon na ang dignidad ng impluwensiyang salot! Asan na ang mga payo, kultura ba’y natuyo? Kung ganyan ang kasalukuyan, nanaisin ko ng mamatay! Marie Claire: Maging ganyan ka dalaga, Isang robot, isang alila Sunod lamang ng sunod Hinahayaang magpatapak Maria Clara: Magsuot man ng sayang pagkahaba-haba Tikoy ma ang bibig, wala namang pagkakasala At kung birhen ma amin itong pinagmamalaki Pagka’t pagmamahal ng asawa’y di sa amin mababali Marie Claire: Sabihin mo na ang mais mong sabihin Ipaglaban mo na lahat ng yong mithiin Ngunit kung paninindigan ang pagusuapan Modernong kababaihan iyong tutularan Tagapagsalita: Ang lahat ay nagbabago Buhat ng dikta ng iyong gusto Tapusin na iyong mga pahayag Pagpapaalam, atin nang ilatag Marie Claire: Ang modernong kadalagahan May sariling kaisipan Dignidad ay ingatan Respeto pari’y pangalagaan Walang masama sa dikta ng kasalukuyan Basta’t lumugar ka’t sarili mo’y protektahan Dito natatapos aking pahayag Pagsalitain na ang konserbatibo’t ng ako’y makalayag Maria Clara: Ang dalisay nma kababaihan May kulturang sinilangan Sumusunod sa mga payo At sarili’y malaki ang respeto Walang masama kung mananatili kang aba Birhen ka man, sa kabiyak mo’y ika’y dakila Konserbatibo ma’y malinis ang hangarin Kagandahang sa kasalukuya’y tiyak na iibigin Tagapagsalita: Inyong natunghayan, pahayag ng dalawa Palitang kuro ni Marie Claire at Maria Clara Isang modernong kababaihan At ’sang may kulturang kinagisnan Parehong naglabas ng kanya-knayang kuro Parehong ang sa atin ay maituro Iiwan ko sa inyo ang pagpapasya Pilipinang moderno ba o dalisay na dalaga?
 5. Guest19780970
  sAnt3

Question Stats

Latest activity: 7 years, 3 month(s) ago.
This question has been viewed 6242 times and has 5 answers.

3 People are following this question

fahlyn33crizanah18llagasismael

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions