Question:

Ano ang kaugnayan ng sosyolohiya sa ekonomiks

by Guest5780980  |  8 years, 11 month(s) ago

0 LIKES UnLike

Ano ang kaugnayan ng sosyolohiya sa ekonomiks

 Tags:

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest19634989
    Ang Ekonomiks at Sosyolohiya ay tumutukoy sa pera at kalagayan ng tao sa lipunan, kung paano sila mabuhay. Ang sosyolohiya ay ang pakikipagugnayan sa mga tao. Merong mayaman at mahirap, marami at kunti ang pera. Kung kaunti lang ang pera mo, mababa ang tingin ng mga tao sayo. Kung mayaman ka naman ay pakapangyarihan ka at mataas ang tingin sayo ng mga tao.

  2. Guest6430570
    asasa
  3. Guest5939027
    ewan

Question Stats

Latest activity: 7 years, 10 month(s) ago.
This question has been viewed 1402 times and has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions