Question:

Ano ang kalikasan ng mga mapagkukunan ng tubig?

by Guest6934  |  13 years, 7 month(s) ago

0 LIKES UnLike

Ano ang kalikasan ng mga mapagkukunan ng tubig?

 Tags: ang, ano, kalikasan, mapagkukunan, MGA, NG, tubig

   Report

2 ANSWERS

  1. Mitchel

     Ang halaga ng tubig sa Earth nananatiling tungkol sa parehong mula sa isang taon na sa susunod na, at ang tungkol sa 70% ng ibabaw ng lupa's. Gayunman, karamihan ng tubig sa Earth ay hindi magagamit para gamitin ng tao.
    Ng pandaigdigang bukal ng tubig, 97.47% ay tubig-alat at 2.53% ay freshwater. Sa bahagi freshwater, karamihan ay matatagpuan sa ice (69.56%), habang ang natitirang bahagi ay natagpuan bilang malalim na tubig bukal (30.06%), o sa ibabaw na tubig (ilog, lawa at mababaw tubig bukal) (0.389%). Ito ay nangangahulugan na ang mga magagamit na freshwater (hindi frozen o underground) ay 0.01% ng kabuuang tubig sa planeta.

  2. Guest10479796
    wew

Question Stats

Latest activity: 11 years, 1 month(s) ago.
This question has been viewed 2106 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions