Question:

Ano ang kahalagahan ng edukasyon sa isang kabataan?

by Guest3406  |  12 years ago

5 LIKES UnLike

Ano ang kahalagahan ng edukasyon sa isang kabataan? Bakit unibersidad kaya mahalaga mga araw na ito?

 Tags: ang, ano, Edukasyon, Isang, kabataan, kahalagahan, NG, sa

   Report

35 ANSWERS

 1. Guest25356066

  Edukasyon ...kayamanan morin maituturing...gabay sa iyong imahinasyon upang kilos mo'y  may kaakibat na pagpapahalaga, pagmamahal, respeto at responsibilidad...upang pundasyon mo'y matatag sa pagharap sa anuman pagsubok ....karapatan ng kabataan bigyan ng tamang edukasyon..upang magkaroon sila ng magandang bukas......magkaroon ng patas na pananaw at positibo sa pagkilos....gabay nila sa anuman layunin kanilang tatahakin...at tamang katwiran.....kung ano ang mali at tama....at upang malaman nila ang kahalagahan sa buhay nila bilang anak ng Dios.....at kung bakit sila isinilang sa mundo....at kung ano ang kahalagahan ng moralidad at pagpupunyangi sa buhay..upang makamit ang tagumpay...hindi man marangya ngunit maaliwalas at may kapayapaan...sa puso't isipan..salamat!

 2. Guest25031413

  ang edukasyon ay isang daan patulong sa ating tagumpay

 3. Guest24562479

   yes, ang edukasyon ang isang bagay na magdadala sa atin ng magandang kinabukasan na minimithi ng ating mga mahal sa buhay mula sa kahirapan...naniniwala ako na kapag may pinag aralan ka ay di ka hahamakin sino man

   

 4. Guest23104473

  <p><u><em><strong>KALOKOHAN!!!<br /> </strong></em></u></p> <p><u><em><strong>SI BILL GATES NGA PINAKAMAYAMAN MAHINA MAN SA ACADEMICS!!!<br /> </strong></em></u></p> <p><u><em><strong>EH, SI j*p SUNOD NA YAYAMAN!!!</strong></em></u></p>

 5. Guest23103247

  Ang edukasyon ay kayamanan na hindi nananakaw nang sinuman.Napakahalaga ng edukasyon dahil dito nakasalalay ang ating mga kinabukasan.Nasabi ko ito dahil sa panaho ngayon, karamihang natatanggap sa trabaho ay ang mga nakapagtapos sa pag-aaral at ang trabahong ito ay nagsisilbing tulay tungo sa kanyang kaunlaran pati na rin sa pakikipagsabayan sa agos ng buhay.Ang edukasyon ay isang susi sa pag unlad upang makamit ang pagunlad na ipanamamana ng ating sarili. Napakahalaga ng edukasyon dahil dito halos nakasalalay ang ating mga kinabukasan. Bilang isang kabataang pililpino, karapatan ko po ang magkaroon ng sapat at wastong edukasyon. dahil ako ay naniniwala na kapag ako ay mayroong wastong edukasyong matatamo, magkakaroon po ako ng karununan at mga kakayan na aking lubos na kailangan upang may sapat ako na lakas at tapang upasng makipagsabayan sa kahit anumang agos ng aking buhay.edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ay magiging pundasyon natin sa pag-ahon mula sa kahirapan tungo sa tuoy-tuloy na kaunlaran at kasaganaan na inaasam-asam natin at ng ating mahahl na bayan. Ang edukasyon ay napakahalaga sa bawat isang tao dhil ito ay isang kayamanan nating lahat,at nagagamit ntin ang ating pinagaralan kung tayoy pumupnta sa ibang bansa dahil sa ating karunungan at pag may pinagaralan ka d ka hahamakin ng khit sino man. Mahalaga ang pag-aaral sapagkat ito lamang ang natatanging kayamanan ng isang tao na kahit kailan man ay hindi mananakaw o makukuha ng ibang tao. Dahil kung ang isang tao ay walang pinag-aralan, maaring siya ay magiging pariwara.
  Ang edukasyon lamang ang natatanging paraan para mapaunlad ang isang tao.

 6. Guest23054567

  Ang edukasyon ay kayamanan na hindi nananakaw nang sinuman.Napakahalaga ng edukasyon dahil dito nakasalalay ang ating mga kinabukasan.Nasabi ko ito dahil sa panaho ngayon, karamihang natatanggap sa trabaho ay ang mga nakapagtapos sa pag-aaral at ang trabahong ito ay nagsisilbing tulay tungo sa kanyang kaunlaran pati na rin sa pakikipagsabayan sa agos ng buhay.Ang edukasyon ay isang susi sa pag unlad upang makamit ang pagunlad na ipanamamana ng ating sarili. Napakahalaga ng edukasyon dahil dito halos nakasalalay ang ating mga kinabukasan. Bilang isang kabataang pililpino, karapatan ko po ang magkaroon ng sapat at wastong edukasyon. dahil ako ay naniniwala na kapag ako ay mayroong wastong edukasyong matatamo, magkakaroon po ako ng karununan at mga kakayan na aking lubos na kailangan upang may sapat ako na lakas at tapang upasng makipagsabayan sa kahit anumang agos ng aking buhay.edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ay magiging pundasyon natin sa pag-ahon mula sa kahirapan tungo sa tuoy-tuloy na kaunlaran at kasaganaan na inaasam-asam natin at ng ating mahahl na bayan. Ang edukasyon ay napakahalaga sa bawat isang tao dhil ito ay isang kayamanan nating lahat,at nagagamit ntin ang ating pinagaralan kung tayoy pumupnta sa ibang bansa dahil sa ating karunungan at pag may pinagaralan ka d ka hahamakin ng khit sino man. Mahalaga ang pag-aaral sapagkat ito lamang ang natatanging kayamanan ng isang tao na kahit kailan man ay hindi mananakaw o makukuha ng ibang tao. Dahil kung ang isang tao ay walang pinag-aralan, maaring siya ay magiging pariwara.
  Ang edukasyon lamang ang natatanging paraan para mapaunlad ang isang tao.

 7. Guest22845764

   N-E-R-D-S!!!!! : b

  BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

 8. Guest22760901

  Ang edukasyon ay kayamanan na hindi nananakaw nang sinuman.Napakahalaga ng edukasyon dahil dito nakasalalay ang ating mga kinabukasan.Nasabi ko ito dahil sa panaho ngayon, karamihang natatanggap sa trabaho ay ang mga nakapagtapos sa pag-aaral at ang trabahong ito ay nagsisilbing tulay tungo sa kanyang kaunlaran pati na rin sa pakikipagsabayan sa agos ng buhay.Ang edukasyon ay isang susi sa pag unlad upang makamit ang pagunlad na ipanamamana ng ating sarili. Napakahalaga ng edukasyon dahil dito halos nakasalalay ang ating mga kinabukasan. Bilang isang kabataang pililpino, karapatan ko po ang magkaroon ng sapat at wastong edukasyon. dahil ako ay naniniwala na kapag ako ay mayroong wastong edukasyong matatamo, magkakaroon po ako ng karununan at mga kakayan na aking lubos na kailangan upang may sapat ako na lakas at tapang upasng makipagsabayan sa kahit anumang agos ng aking buhay.edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ay magiging pundasyon natin sa pag-ahon mula sa kahirapan tungo sa tuoy-tuloy na kaunlaran at kasaganaan na inaasam-asam natin at ng ating mahahl na bayan. Ang edukasyon ay napakahalaga sa bawat isang tao dhil ito ay isang kayamanan nating lahat,at nagagamit ntin ang ating pinagaralan kung tayoy pumupnta sa ibang bansa dahil sa ating karunungan at pag may pinagaralan ka d ka hahamakin ng khit sino man. Mahalaga ang pag-aaral sapagkat ito lamang ang natatanging kayamanan ng isang tao na kahit kailan man ay hindi mananakaw o makukuha ng ibang tao. Dahil kung ang isang tao ay walang pinag-aralan, maaring siya ay magiging pariwara.  Ang edukasyon lamang ang natatanging paraan para mapaunlad ang isang tao.

  BUO NA PO YAN!!!!

 9. Guest22760901

  Ang edukasyon ay kayamanan na hindi nananakaw nang sinuman.Napakahalaga ng edukasyon dahil dito nakasalalay ang ating mga kinabukasan.Nasabi ko ito dahil sa panaho ngayon, karamihang natatanggap sa trabaho ay ang mga nakapagtapos sa pag-aaral at ang trabahong ito ay nagsisilbing tulay tungo sa kanyang kaunlaran pati na rin sa pakikipagsabayan sa agos ng buhay.Ang edukasyon ay isang susi sa pag unlad upang makamit ang pagunlad na ipanamamana ng ating sarili. Napakahalaga ng edukasyon dahil dito halos nakasalalay ang ating mga kinabukasan. Bilang isang kabataang pililpino, karapatan ko po ang magkaroon ng sapat at wastong edukasyon. dahil ako ay naniniwala na kapag ako ay mayroong wastong edukasyong matatamo, magkakaroon po ako ng karununan at mga kakayan na aking lubos na kailangan upang may sapat ako na lakas at tapang upasng makipagsabayan sa kahit anumang agos ng aking buhay.edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ay magiging pundasyon natin sa pag-ahon mula sa kahirapan tungo sa tuoy-tuloy na kaunlaran at kasaganaan na inaasam-asam natin at ng ating mahahl na bayan. Ang edukasyon ay napakahalaga sa bawat isang tao dhil ito ay isang kayamanan nating lahat,at nagagamit ntin ang ating pinagaralan kung tayoy pumupnta sa ibang bansa dahil sa ating karunungan at pag may pinagaralan ka d ka hahamakin ng khit sino man. Mahalaga ang pag-aaral sapagkat ito lamang ang natatanging kayamanan ng isang tao na kahit kailan man ay hindi mananakaw o makukuha ng ibang tao. Dahil kung ang isang tao ay walang pinag-aralan, maaring siya ay magiging pariwara.
  Ang edukasyon lamang ang natatanging paraan para mapaunlad ang isang tao.

  BUO NA PO YAN!!!

 10. Guest22691876

  Ang Edukasyon ay mahalaga sa bawat isa dhil dito nakasalalay ang kinabukasan ng bawat tao at kung ano ang kanyang kahihinatnan d2 sa mundo. At ito ang ating sandata para magkaroon ng magandang buhay. Maraming paraan upang makamit natin ang isang mabuting hinaharap. Ang paghahanda para sa ating kinabukasan ang mabisang paraan upang makasiguro tayo sa ating pamumuhay. Ngunit may mga hadlang din na maaring pumigil sa ating pagtatagumpay, kaya marapat lang na maging maagap ang bawat isa sa atin upang tagumpay na malagpasan ang mga ito. At ang pagkamit ng tagump[ay ay kailangan buo determinasyon, tiwala sa sarili, may pananampalataya sa Diyos at marami pang mga katagian na dapat nating taglayin para makamit natin ang magandang bukas. “KAHIRAPAN AY DI HADLANG SA KINABUKASAN”. Lagi natin tandaan na tayo gumgawa ng ating sariling kapalaran kaya kung anuman ang ating tatahakin ay nakasalalay sa ating mga kamay. at lagi tayo sasandal sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa dahil walang imposible sa kanya kung tama at nararapat ang iyong ginagawa.

 11. Guest22671376

  ang edukasyon ay kayamanan na hindi nananakaw nang cnuman....napakahalaga ng edukasyon dahil dito nakasalalay ang ating mga kinabukasan.nasabi ko ito dahil sa panaho ngayon, karamihang natatanggap sa trabaho ay ang mga nakapagtapos sa pag-aaral at ang trabahong ito ay nagcclbing tulay tungo sa kanyang kaunlaran pati na rin sa pakikipagsabayan sa agos ng buhay.............................ang edukasyon ay isang susi sa pag unlad upang makamit ang pagunlad na ipanamamana ng ating sarili.......

 12. Guest22347544

  mahalaga ang edukasyon dahil ito lang ang tanging ipamamana ng mga magulang na hindi mananakaw ng kakit sino

 13. Guest21872934

  Napakahalaga ng edukasyon dahil dito halos nakasalalay ang ating mga kinabukasan. Nasabi ko ito dahil sa panahon ngayon, karamihang natatanggap sa trabaho ay ang mga nakapagtapos sa pag-aaral at ang trabahong ito ay nagsisilbing tulay tungo sa kanyang kaunlaran pati na rin sa pakikipagsabayan sa agos ng buhay.

 14. Guest21805932

  Bilang isang kabataang pililpino, karapatan ko po ang magkaroon ng sapat at wastong edukasyon. dahil ako ay naniniwala na kapag ako ay mayroong wastong edukasyong matatamo, magkakaroon po ako ng karununan at mga kakayan na aking lubos na kailangan upang may sapat ako na lakas at tapang upasng makipagsabayan sa kahit anumang agos ng aking buhay.edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ay magiging pundasyon natin sa pag-ahon mula sa kahirapan tungo sa tuoy-tuloy na kaunlaran at kasaganaan na inaasam-asam natin at ng ating mahahl na bayan.

 15. Guest21197274
  para sa akin .. and edukasyon ay isang susi sa pag-unlad upang makamit ang pag-unlad ng ating sarili at sa ating bansang kinagagalawan .. ito din ang nagsisilbing kayamanan na ipinamamana ng ating mga magulang upang maabot ang kaginhawaan na inaasam
 16. Guest20883129
  ito ay susi para umunlad ang iyong sarili at higit sa lahat ang iyong bansa. lahat tayo ay nangangarap ng edukasyon ngunit karamihan sa atin ay tamad mag aral.
 17. Guest20880075
  mahalaga ang edukasyon sa kabataan dahil ito ang nag-aalis sa kanya mula sa pagiging mangmang.
 18. Guest20713279
  this is the most beautiful thing that our parents gave to us.....
 19. Guest20708057
  ang kahalagahan ng edukasyon ay nagpapatibay sa atin para sa mahaba nating pamumuhay.
 20. Guest20640686
  Ang edukasyon ay mahalaga dahil ito'y ngdadala sa mga kabataan tungo sa knilang mga tagumpay. Subalit, kapag ang isang tao ay walng pinagaralan ito'y madudulot sa pagkawalan ng trabaho lalo n sa panahon ngyn. ngyn, maraming mga kompanya na nghahanap ng employee na nakapagtapus ng colehiyo, mahirap makahanap ng trabaho ang mga taong hndi nakapagtapus sa pagaaral, kaya dumadami ang pulubi d2... at ang kaalaman ng isang tao ay hindi mananakaw ng iba, (except kpg nkaimbento na ng machine na pwde ilipat ang kaalaman ng isang tao sa iba). Ito'y walang katumbas na presyo, at hndi makukuha ng ba syo...... ang edukasyon ay para sa laht, lahat ay may karapatan magaral. Lumalawak ang ating mga kaisipan at kaalamn sa tulong ng edukasyon....
 21. Guest20095291
  edukasyon ang ating kayamanan.. =]]
 22. Guest20058153
  para sakin ang edukasyon ay susi sa kaunlaran at ito lamang ang tanging daan tungo sa kaunlaran nating lahat.
 23. Guest19831570
  ang EDUKASYON ay isang binhi ng halaman na dapat nating alagaan upang magbunga ito!!!
 24. Guest18006064
  ang edukasyon ay napakahalaga sa bawat isang tao dhil ito ay isang kayamanan nating lahat,at nagagamit ntin ang ating pinagaralan kung tayoy pumupnta sa ibang bansa dahil sa ating karunungan at pag may pinagaralan ka d ka hahamakin ng khit sino man.
 25. Guest17559461
  ang EDUKASYON ay parang,butil ng asin na nabibigay lasa sa anu mang pagkain, (gamitin ito sa tamang paraan upang makuha ang masarap ang timpla.."ANG TAGUMPAY")
 26. Guest17138383
  MAS MAHALAGA PA RIN ANG KALIDAD NA MGA GURO
 27. Guest17024852
  wlang silbi ang edukasyon ito ay sagabal lamang sa atian gngawa .gastos lang ito sa pera wla naman din tayong magndang kinabukasan ..dba??????????kaya sa lahat ng nag-aaral jan maghinto na kayo..
 28. Guest16888584
  xuper mahalaga ang pagaaral xapagkat dito mo makukuha ang magandang kinabukasan....sana mgkaingat naten itong lahat..and we can say education is what all are expect..from msx.takishima..
 29. Guest16867673
  Mahalaga ang pag-aaral sapagkat ito lamang ang natatanging kayamanan ng isang tao na kahit kailan man ay hindi mananakaw omakukuha ng ibang tao. Dahil kung ang isang tao ay walang pinag-aralan, maaring siyan ay magiging pariwara. Ang edukasyon lamang ang natatanging paraan para mapaunlad ang isang tao.
 30. Guest16419940
  ang edukasyon para xakin ay parang pag ibig lamang.........minamahal quh c johnpaul^^
 31. Guest16419940
  para xakin ang edukasyon ay mahalaga dahil ,,,,,eto ang natatanging sandata natin,,,,,,,,,,,para rin sa kinabukasan^^............................wUzUnLy
 32. Guest15843385
  Ang edukasyon ang siyang nagbibigay sa atin ng importansyang umunlad sa ating lipunan at ito rin ang nagsisilbing gabay sa pagtataguyod sa atin kahit ano mang pasakit ang ating kinakaharap. Mahalaga ang edukasyon dahil ito lang ang natatanging kayamanan ng ating mga magulang na maipapamana sa atin.
 33. Guest13328369
  para sa aking isang kabataan..napakahalaga ng edukasyon..una yan lmang ang tanging kayamanan na hinding hindi maaagaw sa iyo..at diyan mu din mkukuha ang kaalaman para sa iyong kinbkzn..makakahanap k lmang ng trabaho kung ikaw ay may pinag aralan
 34. Guest13088868
  itoy npkhlga dhl i2 ang 22lng slnla lmiahon nla ang knlalng mga mhl s bhay at ang knlalng srli
 35. Guest11284711
  Ito ang magiging pundasyon ng isang bata upang magkaroon siya ng matatag na kinabukasan, dito ay magkakaroon siya ng pagkakataon na mapaunlad ang kanyang sarili at makapamuhay ng maginhawa at mas malaya at may kakayahan sa mga hamon ng buhay sa hinaharap. Ito rin ang kanyang magiging sandata upang lumaban ng may paniniwala at kaalaman sa mga bagay-bagay o suliranin na kanyang kakaharapin sa kanyang paglaki, at habang siya ay nag-aaral ito ang kanyang magiging gabay upang patuloy na umunlad sa hinaharap, matutunan ang mga tamang gawi at magkaroon ng takot at pananampalataya sa Diyos na lumikha ng lahat at pagpapahalaga sa kultura ng kanyang lahi at sa bansa na kanyang kinabibilangan.Ito ang Kahalagahan ng Edukasyon sa isang kabataan..-nandyison

Question Stats

Latest activity: 8 years, 7 month(s) ago.
This question has been viewed 16968 times and has 35 answers.

2 People are following this question

solemnman29baicamae

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions