Question:

mga larawan ng iba't ibang grupo ng etniko sa Pilipinas

by Guest1248  |  13 years, 10 month(s) ago

8 LIKES UnLike

mga larawan ng iba't ibang grupo ng etniko sa Pilipinas

 Tags: etniko, Grupo, ibang, Ibat, Larawan, MGA, NG, pilipinas, sa

   Report

2 ANSWERS

  1. Mitchel

     Pilipino ng Malay (Malay at Indonesian) stock bumubuo ng tungkol sa 95.5% ng kabuuang populasyon. Sila ay nahahati sa siyam na pangunahing grupo ng etniko: ang mga Tagalog, mga Ilokano, Pampanguenos, Pangasinans, at Bicolanos, lahat puro sa Luzon; mga Cebuano, Boholanos, at Ilongos ng Visayas; at Waray-Waray sa Visayas, Leyte, at Samar . Ang Intsik minorya totaled tungkol sa 1.5% ng populasyon sa 1999. Sa karagdagan, ang 10 mga grupo ng Muslim, pangunahin ng Mindanao at sa Sulu Archipelago, binubuo ang tungkol sa 4% ng populasyon. Maraming mas maliit na grupo ng etniko ay naninirahan ang loob ng mga isla, kabilang ang mga igorot ng Luzon at ang Bukidnon, Manobo, Tiruray at ng Mindanao. Ang mga iba pang grupo accounted para sa natitirang 3% ng populasyon sa 1999.

  2. Guest10828040
    picture of ethnik group of other country

Question Stats

Latest activity: 11 years, 4 month(s) ago.
This question has been viewed 5447 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions