Question:

ANO ANG KALAGAYAN NG MGA TAO SA TRADISYUNAL NA EKONOMIYA?

by Guest10056471  |  8 years, 10 month(s) ago

0 LIKES UnLike

ANO ANG KALAGAYAN NG MGA TAO SA TRADISYUNAL NA EKONOMIYA?

 Tags: ang, ano, ekonomiya, kalagayan, MGA, Na, NG, sa, Tao, Tradisyunal

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest19983819
    Ang pinakaunang anyo ng sistemang pang-ekonomiya ay ang tradisyunal na ekonomiya. Ito ay nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwala. Ang tanong kung ano ang lilikhaing produkto ay hindi mahirap sagutin sapagkat ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan tlad ng damit, pagkain, at tirahan. Maging ang suliranin kung paano lilikha ng produkto ay simple lamang na tinutugunan. Ang mga pagkain ay ibinibigay ng kalalakihang nangangaso at kababaihang nagtatanim o nangunguha ng bungangkahoy. Sa tradisyunal na ekonomiya, bagamat walang tiyak na batas ukol sa Alokasyon, may maliwanag na pagkakaunawa ang mga tao sa paraan nito. Halimbawa, ang kalalakihan ang namamahala ng mga sandata tulad ng sibat, samantalang ang kababaihan ang humahawak ng kagamitan sa pananahi. Ang anumang produkto na kanilang malilikha ay ipamamahagi ayon sa kanilang pangangailangan at kung sino ang dapat gumamit.

  2. Guest10560533
    ano ang ekonomiyang tradisyunal?
  3. Guest10503175
    ang beach ay pqking shet n dapat ipsok sa etits

Question Stats

Latest activity: 7 years, 9 month(s) ago.
This question has been viewed 1974 times and has 3 answers.

2 People are following this question

Guide 3581cuerdo18

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions