Question:

3 larawan ng katinig

by Guest10786416  |  8 years, 9 month(s) ago

4 LIKES UnLike

3 larawan ng katinig

 Tags:

   Report

3 ANSWERS

  1. Guest17232942
    ANG 3 LARAWAN NG KATINIG AY ANG LETRANG "A I U" ITO ANG MGA SINAUNANG BAY BAYIN NOONG HINDI PA NASASAKOP NG ESPANYA ANG PILIPINAS.NANG DUMATING ANG ESPANYA AY DINAGDAGAN NG "E,O" KAYA NAGING AEIOU.ANG MGA SINAUNANG KATUTUBO NOONG ARAW SA PILIPINAS AY MGA HEBREO LALO NA sa PARTE NG KABISAYAAN NG "CEBU"ANG SALITA NG MGA CEBUANO AY SALITANG HEBREO KAYA LANG DUMATING ANG MGA KASTILA AY UNTI-UNTING NAGLAHO ANG KANILANG WIKA.AT ANG TAGALOG NOONG ORAw AY NAGSASALITA NG GRIYEGO AT UNTI-UNTI RING NAWALA ANG KANILANG WIKA NG DUMATING ANG MGA DAYUHAN SA PILIPINAS.

  2. Guest17121560
    buko, bulaklak,
  3. Guest13908772
    ifugao mindanao
You're reading: 3 larawan ng katinig

Question Stats

Latest activity: 8 years, 2 month(s) ago.
This question has been viewed 2422 times and has 3 answers.

1 User is following this question

llezah15

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions