Question:

3 hugnayan na pangungusap

by Guest19980787  |  7 years, 10 month(s) ago

8 LIKES UnLike

3 hugnayan na pangungusap

 Tags: hugnayan, Na, pangungusap

   Report

2 ANSWERS

  1. Guest24399894

     binantayan ng grupo ni del pilar ang puso tirad upang makalayo mulakay aquinaldo

  2. Guest23946267

     Ano yung sagot?? :-| JESSICA 2

     

Question Stats

Latest activity: 6 years, 8 month(s) ago.
This question has been viewed 4438 times and has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.